Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/02/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

 

Do składanych dokumentów bardzo prosimy dołączyć poniższy załącznik:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/oswiadczenia-do-rekrutacji.docx

 

Od 13 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024. Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie za pomocą programu rekrutacyjnego, natomiast do oddziałów przedszkolnych tradycyjnie jak w latach ubiegłych.

O uruchomieniu programu i sposobie korzystania z niego poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Szczegółowych informacji w tym zakresie będą udzielać także dyrektorzy poszczególnych placówek.

O przyjęciu danego dziecka nie decyzuje kolejność zgłoszonych wniosków, lecz liczba punktów.

Najważniejsze terminy wynikające z harmonogramu rekrutacji:

  • w terminie 13 – 17 marca 2023 r. prowadzona będzie rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
  • w terminie 20 – 31 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola pierwszego wyboru mija 31 marca 2023 r. o godz. 15:00. Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów. Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

 

UWAGA - rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z obowiązku dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wydrukowanego wniosku wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Aktualnie obserwujemy dziesiątki podań złożonych online oraz brak odzwierciedlenia tego stanu w placówkach.

Regulamin rekrutacji:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/regulamin-rekrutacji-do-przedszkoli.docx

Kryteria naboru:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/kryteria-naboru-do-przedszkola.doc

Harmonogram rekrutacji:

https://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/harmonogram-rekrutacji.docx

 

Źródło: CUW

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

UWAGA! System rekrutacyjny zostanie otwarty 20 marca o godz. 8:00, a zamknięty zostanie 25 marca o godz. 15:00

Poniżej link, poprzez który będą Państwo mogli przjść do systemu rekrutacyjnego

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/skawina

 

Przypominamy rodzicom

W związku z tym, że rekrutacji odbywa się za pomocą systemu rekrutacyjnego każdy rodzic, który złożył online wniosek o przyjęcie do przedszkola musi go wydrukować i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.

Przypominamy, że termin składania wniosków online oraz dokumentów do przedszkola mija 25 marca 2022 r. o godz. 15:00

Po tym terminie nie będzie możliwości składania wniosków i dokumentów.

Brak wniosku i wymaganych dokumentów uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

 

 

Szanowni Państwo informujemy, iż w tym roku rekrutacja będzie odbywać się w formie elektronicznej. Wszelkie informacje będziemy zamieszczać tutaj.

Poniżej udostępniamy link do informacji o rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Skawina

https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2022/03/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych

 

 


Lista Dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Szanowni Państwo, informujemy, iż lista dzieci przyjętych i nieprzyjędych zostanie podana do publicznej wiadomości
dn. 12.04.2021r., o godz. 12.00.

będzie ona dostępna w budynku przedszkoli do godz. 15.00 oraz w pozostałe dni w godz. 8.00 - 15.00.

Rodzice dzieci, które zostały przyjete do przedszkola zobowiązani są do złożenia oświadczenia woli.

 


Wyniki rekrutacji - informacja

Informujmy, że okres składania wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończył się
19 marca
 2021.

Do naszego przedszkola (Wielkie Drogi i Facimiech) złożono 62 wnioski na 23 miejsca wolne. Komisja pracowała w dniu 23 marca 2021r.

W związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym, ograniczeniem funkcjonowania żłobków i przedszkoli oraz niemożnością wywieszania list na drzwiach (ze względu na RODO) zmianie ulegnie sposób informowania o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informację można uzyskać,
dzwoniąc pod numer telefonu 12 270 61 32,
w terminie 29.03.2021, od godz. 12.00 - 15.00
oraz w dniach 30.03.- 02.04.2021r., w godzinach pracy przedszkola, tj. 7.00 - 15.00.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych
mają obowiązek złożenia oświadczenia woli uczęszczania do naszego przedszkola
w terminie 29.03 - 02.04.2021r.
 

W przypadku braku złożenia woli w termnie, miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy.

Z uwagi na duże zainteresowanie miejscami, bardzo prosimy o telefoniczną informacje o zamiarze skaładania, bądź nieskładania  przez rodziców woli uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.

 


Zaświadczenie o szczepieniach

W związku z pytaniami rodziców dotyczących konieczności składania podczas rekrutacji zaświadczenia o szczepieniach, informujemy, iż do wniosku wystarczy:

Kserokopia odpowiedniego wpisu w książeczce zdrowia dziecka potwierdzającego szczepienie ochronne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też zwolnienia z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych, potwierdzona za zgodność przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.”

Nie są wymagane dodatkowe zaświadczenia!


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZNIE SIĘ 
W DNIU 01.03.2021r.

 Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz harmonogram przebiegu rekrutacji:

1. Regulamin rekrutacji: 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/regulami-rekrutacji-do-przedszkola-2021(1).doc

 

2. Zarządzenie i harmonogram rekrutacji: 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zarzadzenie-nr-432021.doc

 

3. Kryteria naboru do przedszkola: 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-3-kryteria-naboru-do-przedszkola-2021.doc

 

4. Deklaracja dotycząca dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola: 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-1-deklaracja-dot-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2020-r-9.doc

 

5. Wniosek o przyjęcie do przedszkola :
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-2-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2021-11.doc

 

6. Potwierdzenie woli przyjęcia: 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-4-potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola-2021(1).doc

 
 
 
 
 
 


INFORMACJA

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętyh  do  Przedszkolu Samorządowym w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi
w Facimiechu na rok szkolny 2020/2021
 zostanie wywieszona 14.05.2020r, o godz. 12.00 tylko wewnątrz budynku.

Informacja o przyjęciu dziecka można potwierdzić także telefonicznie pod nr tel. PWD 12 270 61 32, PF 12 270 60 15 po zweryfikowaniu numeru PESEL..


Uwaga Rodzice!

Listy dzieci sporządzone są w porządku alfabetycznym.

Przypominamy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć w terminie
04.05 - 11.05.2020r.
oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola
oraz oryginały dokumentów rekrutacyjnych

(jeżeli były złożone elektronicznie).

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia woli,
dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola,
a miejsce będzie przyznane innemu dziecku spośród niezakwalifikowanych.

 

Ostateczna lista dzieci przyjętych będzie podana

do wiadomości 14.05.2020r. o godz. 12.00

 

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZNIE SIĘ 
W DNIU 02.03.2020r.

 Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz harmonogram przebiegu rekrutacji:

1. REGULAMIN REKRUTACJI

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/regulami-rekrutacji-do-przedszkola-2020.doc

 

2. HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zarzadzenie-582020-harmonogram-rekrutacji-do-p-1.docx

 

3. KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-3-kryteria-naboru-do-przedszkola-2020-r.doc

 

4. DEKLARACJA DOTYCZĄCA DALSZEGO UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-1-deklaracja-dot-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2020-r.docx

 

5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-2-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2020-r(1).doc

 

6. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-4-potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola-2020-r.doc

 

 


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w dniu 04.02.2019r.

 Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz harmonogram przebiegu rekrutacji - zachęcamy do zapoznania się.

1. REGULAMIN REKRUTACJI 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/regulamin-rekrutacji-2019-2020.doc

2. HARMONOGRAM REKRUTACJI

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/harmonogramem-rekrutacji-do-przedszkoli-2019.docx

3. KRYTERIA NABORU DO PRZEDESZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-3-kryteria-naboru-do-przedszkola-2019-1.doc

4. DEKLARACJA DOTYCZĄCA DALSZEGO UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/deklaracja-dot-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2019.doc

5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2019.doc

 

 Chcesz się zapisać?
Zapraszamy!!!

Dnia adaptacyjne

Dyrekcja przedszkola informuje, że "Dni adaptacyjne" dla nowo przyjętych dzieci odbędą się:

- w Przedszkolu w Wielkich Drogach: 09.05. - 11.05.2018r. o godz. 10.00 - 11.30

- w Przedszkolu w Facimiechu: 23.05. - 25.05.2018r. o godz. 10.00 - 11.30

Prosimy o przyniesienie dla dzieci obuwia zamiennego.

 
 
Uwaga Uwaga
W związku z decyzją Wydziału Edukacji - zaplanowane od 21.05 umowy z rodzicami dzieci przyjętych do przedszkola NIE BĘDĄ PODPISYWANE. Prosimy śledzić kolejne informacje.

Podpisywanie umów na rok szkolny 2018/2019
 
Informujemy iż, w dniach 21.05 - 30.05.2018r.  r. w godz. 7.00 – 15.00 będą podpisywane umowy z rodzicami dzieci już uczęszczającymi do przedszkola, jak i nowo przyjętymi na korzystanie z usług przedszkola. Rodzic, z którym będzie podpisana umowa powinien przynieś dowód osobisty oraz ewentualnie zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
W przypadku niemożliwości podpisania umowy w wyznaczonych godz., prosimy o kontakt telefoniczny:
 
w PSWD z panią intendent Magdaleną Sak Tel. 12-2706132
 
w P-Facimiech z panią intendent Elżbietą Stanek Tel. 12-2706015
 
Informujemy iż, umowy spisywane będą na takie same godziny, jak zadeklarowane we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Przypominamy, iż 5 godz. przebywania dziecka w przedszkolu w ramach tzw. podstawy programowej (8.00 – 13.00) jest bezpłatne, natomiast każda godzina ponad tą podstawą – jest płatna 1 zł. (dla osób pobierających zasiłek rodzinny - 0,50 zł)
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu tj. 3 posiłki; śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek wynosi; 7,00 zł w Wielkich Drogach i 7.20 zł w Facimiechu ( w tym 4zł obiad cateringowy na dzień 09.04.2018r.) Cenę za obiady ustala Dyrekcja SP w Borku Szlachecki i może ulec zmianie.
 
 

Rektutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dn. 09.04.2018r. o godz. 12.00 została podana do publicznej wiadomości lista dzieci przyjęctych i nieprzyjętych do przedszkola. Prosimy zapoznać się z harmonogramem, w celu podejmowania kolejnych czynności.

 

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkola:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zarzadzenie-nr-462018-z-harmonogramem-rekrutacji-do-przedszkoli-2018-1(2).docx

2. Deklaracja dotycząca daleszego uczęszczania dziecka do przedszkola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-1-deklaracja-dot-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2018-1.docx

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/zal-nr-2-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2018.docRekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się w dniu 16.03.2017r.

 Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania oraz terminarz przebiegu rekrutacji - zachęcamy do zapoznania się.
 
 
 
 
 
5. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
http://images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/wniosek-2017-2018.docx
 
 
 

Podpisywanie umów na rok szkolny 2016/2017
 
Informujemy iż, w dniach 02.06. – 17.06.2016 r. w godz. 7.00 – 15.00 będą podpisywane umowy z rodzicami dzieci już uczęszczającymi do przedszkola, jak i nowo przyjętymi na korzystanie z usług przedszkola. Rodzic, z którym będzie podpisana umowa powinien przynieś dowód osobisty oraz ewentualnie zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
W przypadku niemożliwości podpisania umowy w wyznaczonych godz., prosimy o kontakt telefoniczny:
 
w PSWD z panią intendent Magdaleną Sak Tel. 12-2706132
 
w P-Facimiech z panią intendent Elżbietą Stanek Tel. 12-2706015
 
Informujemy iż, umowy spisywane będą na takie same godziny, jak zadeklarowane we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Przypominamy, iż 5 godz. przebywania dziecka w przedszkolu w ramach tzw. podstawy programowej (8.00 – 13.00) jest bezpłatne, natomiast każda godzina ponad tą podstawą – jest płatna 1 zł. (dla osób pobierających zasiłek rodzinny - 0,50 zł)
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu tj. 3 posiłki; śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek wynosi; 6,50 zł w Wielkich Drogach i 7.00 zł w Facimiechu
 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 rozpoczęta!
 Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania oraz terminarz rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się.
1) deklaracja dotycząca dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola: 
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/deklaracja-dot-dalszego-uczeszczania-dziecka-do-przedszkola-2015(1).docx
2) kryteria naboru do przedszkola
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/kryteria-naboru-do-ptrzedszkola-2016.pdf
3) potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/potwierdzenie-woli-przyjecia-do-przedszkola.pdf
4) regulamin rekrutacji do przedszkola
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/regulamin-rekrutacji-do-rpzedszkola-nowy-2016-2017.docx
5) umowa z przedszkolem
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/umowa-przedszkole-2016-17.pdf
6) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
images.dlaprzedszkoli.eu/wielkiedrogi/wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2016.docx

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisywanie umów na rok szkolny 2015/2016
 
Informujemy iż, w dniach 10.06. – 23.06.2015 r. w godz. 7.00 – 15.00 będą podpisywane umowy na korzystanie z usług przedszkola w gabinecie intendenta. Rodzic, z którym będzie podpisana umowa powinien przynieś dowód osobisty oraz ewentualnie zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego.
W przypadku niemożliwości podpisania umowy w wyznaczonych godz.,
prosimy o kontakt telefoniczny:
 
w PSWD z panią intendent Magdaleną Sak Tel. 12-2706132
 
w P-Facimiech z panią intendent Elżbietą Stanek Tel. 12-2706015
 
Informujemy iż, umowy spisywane będą na takie same godziny, jak zadeklarowane we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.
Przypominamy, iż 5 godz. przebywania dziecka w przedszkolu w ramach tzw. podstawy programowej (8.00 – 13.00) jest bezpłatne, natomiast każda godzina ponad tą podstawą – jest płatna 1 zł. (dla osób pobierających zasiłek rodzinny - 0,50 zł)
 
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu tj. 3 posiłki; śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek wynosi; 6,50 zł

Pozostałe informacje zostaną przedstawione na pierwszym zebraniu z rodzicami
tj. we wrześniu 2015 r.