Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2023/2024
finansowane przez organ prowadzący
 
  • Religia: mgr Barbara Pławecka (dzieci 5 i 6 -letnie)

Program do nauczania religii rzymsko- katolickiej „Spotykamy Pana Jezusa –
wprowadzenie w życie religijne – program nauczania dzieci religii w wieku
przedszkolnym”, autor – Komisja Wychowania katolickiego 

  • Język Angielski: 

Program do nauczania języka angielskiego

  • Zajęcia logopedyczne:  (3, 4, 5 i 6 - latki)

Program do zajęć logopedycznych

  • Rytmika: mgr Adrianna Raduszewska- Mendrok (3, 4, 5 i 6 -latki)

Program do zajęć rytmiczno - umuzykalniających dla dzieci w wieku przedzkolnym: "Podróże po muzycznej krainie - gramy, śpiewamy, tańczymy i świetnie się przy tym bawimy" A. Raduszewska