Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu

Ramowy rozkład dnia

 
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W Przedszkolu Samorządowym w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi
w Facimiechu

 

7.00 – 8.30  schodzenie się dzieci; zabawy swobodne wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca indywidualna lub zespołowa z dziećmi, np. o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy ze spiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.
8.20 – 8.50 (środa, czwartek) – religia w gr. 5,6-latków

8.30 – 9.00  czynności samoobsługowe i higieniczne, nauka nakrywania do stołu

9.00 – 9.30 śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9.30 – 12.00 – zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

 - zabawy i zajęcia edukacyjne (kształtujące mowę i wypowiedzi dziecka, kompetencje matematyczno - cyfrowe tworzenie warunków do doświadczeń i eksperymentów, nabywanie umiejętności czytania, liczenia oraz przygotowanie do nauki pisania kompetencje, umuzykalniające, plastyczno- techniczne, ruchowe, nauka
j. angielskiego), zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała, spacery

10.30 II śniadanie; wdrażanie dzieci do spożywania surowych warzyw i owoców, zachęcanie do spożywania produktów mlecznych typu: jogurty, desery mleczne, serki

12.00 – 12.30 Obiad; czynności samoobsługowe i higieniczne, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30 – 14.00

-grupy najmłodsze 3-4-latki – poobiedni odpoczynek

-grypy starsze – kwadrans na bajkę, relaksacja, zabawy stolikowe, konstrukcyjne, gry planszowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, rozwijające zainteresowania, praca wyrównawcza, zabawy plastyczno – techniczne, tematyczne podejmowane
z inicjatywy dzieci

14.00 – 14.20 podwieczorek; czynności samoobsługowe i higieniczne, porządkowe, wdrażanie dzieci do spożywania surowych warzyw i owoców

14.20 – 17.00 zabawy integracyjne, rozchodzenie się dzieci

-kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W Przedszkolu Samorządowym w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi
w Facimiechu

7.00 – 8.30  schodzenie się dzieci      

-zabawy swobodne wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca indywidualna lub zespołowa z dziećmi, np. o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy ze spiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne.

 

9.00 – 9.30 (środa, czwartek) – religia w gr. 5,6-latków

8.30 – 9.00  czynności samoobsługowe i higieniczne, nauka nakrywania do stołu

9.00 – 9.30 śniadanie

-doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spozywania posiłków.

9.30 – 12.00 – zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego

-zabawy i zajęcia edukacyjne (kształtujące mowę i wypowiedzi dziecka, kompetencje matematyczno - cyfrowe tworzenie warunków do doświadczeń i eksperymentów, nabywanie umiejętności czytania, liczenia oraz przygotowanie do nauki pisania kompetencje, umuzykalniające, plastyczno- techniczne, ruchowe, nauka
j. angielskiego), zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała, spacery

10.30 II śniadanie

-wdrażanie dzieci do spożywania surowych warzyw i owoców, zachęcanie do spożywania produktów mlecznych typu: jogurty, desery mleczne, serki

12.00 – 12.30 Obiad

- czynności samoobsługowe i higieniczne, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12.30 – 14.00

-grupy najmłodsze 3-4-latki – poobiedni odpoczynek

-grypy starsze – kwadrans na bajkę, relaksacja, zabawy stolikowe, konstrukcyjne, gry planszowe, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, rozwijające zainteresowania, praca wyrównawcza, zabawy plastyczno – techniczne, tematyczne podejmowane
z inicjatywy dzieci

14.00 – 14.20 podwieczorek

-czynności samoobsługowe i higieniczne, porządkowe, wdrażanie dzieci do spożywania surowych warzyw i owoców

14.20 – 16.30 zabawy integracyjne, rozchodzenie się dzieci

-kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.