Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr II Ananaski
Gr II Ananaski

 

 

Zebranie

Szanowni Rodzice,

03 lutego 2021r. (środa) o godz. 18:00 odbędzie się zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze, na które serdecznie zapraszamy. W związku z trwającymi obostrzeniami odbędzie się ono poprzez aplikację ZOOM. Link do spotkania został już do Państwa rozesłany. 

 

Zmartwienia śnieżynek ? spotkanie wigilijne | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie

Tematyka kompleksowa na miesiąc luty :

I. Żyj z przyrodą w zgodzie.

II. Podróż do krainy żywiołów.

III. Wyprawa z plecakiem.

IV. Dziecięce podróże małe i duże.

 

Zmartwienia śnieżynek ? spotkanie wigilijne | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie

I. Żyj z przyrodą w zgodzie.

Dziecko :

 

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;

 • wyjaśnia pojęcie szacunek do przyrody;

 • rozwija umiejętność słuchania i rozumienia opowiadanego tekstu;

 • rozpoznaje, nazywa i pokazuje różne stany emocjonalne;

 • wyjaśnia pojęcia skały, minerały;

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat ilustracji;

 • śpiewa piosenkę;

 • wskazuje właściwe zachowania proekologiczne;

 • dobiera rymujące się pary wyrazów;

 • rozumie słowo karnawał, wie co ono oznacza;

 

II. Podróż do krainy żywiołów.


Dziecko :

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź na temat wysłuchanego tekstu literackiego;

 • wyjaśnia pojęcie żywioły;

 • dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór,

 • czyta globalnie wyrazy woda, ogień, ziemia, powietrze;

 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

 • układa historyjkę obrazkowa, opowiada jej treść;

 • posługuje się pojęciami: lekki, ciężki;

 • opowiada o pracy strażaka;

 • ćwiczy spostrzegawczość 

 • tańczy krakowiaka.

 

III. Wyprawa z plecakiem.

Dziecko:

 

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia otwartość;

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji;

 • konstruuje grę ścigankę ,

 • wysłuchuje głoskę r w wyrazach;

 • czyta globalnie wyraz: rower;

 • rozwiązuje zagadki

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • poznaje liczbę 7;

 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

 • dobiera przedmioty w pary i uzasadnia swój wybór;

 

 

IV. Dziecięce podróże małe i duże.

Dziecko :

 • koloruje obrazek zgodnie z kodem;

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, naśladowczych, tanecznych;

 • układa zdania; przelicza wyrazy w zdaniu; przelicza sylaby w wyrazie;

 • czyta globalnie wyraz globus;

 • wyjaśnia pojęcie otwartość na podróże;

 • koduje i dekoduje;

 • argumentuje swoje zdanie;

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta z Dalekiej Północy.

 • wyjaśnia pojęcie kompas;

 

Zmartwienia śnieżynek ? spotkanie wigilijne | Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie

 

PIOSENKA MIESIĄCA

,,WODA’’

sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Witold Jarosiński

 

Ref.: Można żyć bez czekolady, jajek albo chleba.

Lecz bez wody nie da rady! Bez niej żyć się nie da! (x2)

 

1. Rzeki, morza, oceany opływają Ziemię.

Słodkie stawy czy jeziora, pełne ryb strumienie.

Woda także w chmurach mieszka i w obłokach drzemie,

skąd w ulewach oraz deszczach lubi spaść na ziemię.

 

Ref.: Można żyć…

 

2.Co dzień, gdy z przedszkola wracasz, biegniesz umyć ręce.

Woda w kranie cię zaprasza szmerem swym w łazience.

Pyszna zupa już na stole też by nie powstała,

gdyby wody na rosołek mama nie zagrzała.

 

Ref.: Można żyć…

 

3.Wiem, masz wody pod dostatkiem. Lecz gdy myjesz zęby,

zakręć kran, byś jej przypadkiem nie lał bez potrzeby.

Wiedz, że są na świecie kraje, gdzie jest jej za mało.

Zadbaj, by to, co dostajesz, się nie marnowało.

 

WIERSZ MIESIĄCA:

,,Cztery żywioły’’ Agata Dziechciarczyk

 

Powietrze – Woda

Ziemia – Ogień

O czterech żywiołach

Coś Ci powiem

Do życia są niezbędne nam

Lecz dobrą radę Tobie dam

Korzystaj z nich rozważnie

I traktuj bardzo poważnie

 

 

Tematyka kompleksowa na miesiąc grudzień :

I. Nadchodzi zima

II. Coraz zimniej

III. Świąteczne przygotowania

IV. Wesołych Świąt

V. Na śniegu

I. Nadchodzi zima 

Dziecko :

-wyjaśnia pojecie troskliwość

-wyraża empatię do zwierząt domowych i podwórkowych

-wycina po linii i ozdabia według własnego pomysłu

-przelicza elementy, porządkuje zbiory wg rosnącej liczby elementów;

-mierzy długość za pomocą sznurka, patyka, miarki, stopami

-rozpoznaje i nazywa ptaki: sikorka, wróbel, gil;

-odszukuje takie same figury geometryczne;

-uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych

 

II. Coraz zimniej

Dziecko:

- poznaje znaczenie węgla

-wypowiada się za pomocą pracy plastycznej

-wie, że należy dbać o środowisko naturalne;

-poznaje urządzenia elektryczne

-wie , skąd się bierze prąd

- rozwiązuje zagadki słuchowe

-odczytuje znaczenie symboli na metkach ubraniowych

-wyjaśnia pojęcie maska

-śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie;

-próbuje grać na instrumentach perkusyjnych;

 

 

III. Świąteczne przygotowania

Dziecko:

-wyjaśnia znaczenie pojęcia współpraca;

-składa obrazek z części

-poznaje obyczaje świąteczne z różnych krajów

-dzieli się wiedza dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia;

-śpiewa znane mu kolędy i pastorałki;

-lepi z masy solnej

-poznaje poprzez różne zmysły różne faktury

-wycina obrazek po liniach i składa go

 

IV. Wesołych Świąt

Dziecko :

-śpiewa kolędy i pastorałki

-kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem

-rysuje na określony temat

-rozwija słownik czynny;

-buduje krótką wypowiedź dotyczącą treści utworu

-przewiduje następstwa zdarzeń;

-uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych,

-określa cechy wielkościowe;

 

V. Na śniegu

Dziecko :

-obserwuje i opisuje pogodę za oknem;

-wykazuje zainteresowanie otaczającym je światem;

-obserwuje śnieg przyniesiony do sali lub zebrany na

-bada właściwości śniegu

-rozpoznaje części ciała i podaje ich nazwy;

-wie, że należy ubierać się zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi

-wymienia sposoby wykorzystania lodu w codziennym życiu człowieka

-odczytuje symbole określające cztery pory roku;

 

PIOSENKA MIESIĄCA:

 

,,O Mikołaju''

1. Siwa broda i spodnie na szelkach,
ciepłe buty i czapka czerwona.
Już zaczyna pakować prezenty
i za chwilę przyjedzie tu do nas.

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie.
To nasz stary znajomy Mikołaj (2x)

2. Nie zapomni o mamie i tacie,
zawsze miły jest i uśmiechnięty.
Wszystkim dzieciom i dużym, i małym
zawsze lubi rozdawać prezenty.

Ref.: Czy Wy wiecie, czy wiecie, jest jedyny na świecie.
To nasz stary znajomy Mikołaj (2x)

 

WIERSZ MIESIĄCA:

 

,,Prezent dla Mikołaja'' - Dorota Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram
I zrobię prezent dla Mikołaja.

Zrobię mu szalik piękny i nowy,
Żeby go nosił w noce zimowe.

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy,
Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć.

Niech się ucieszy Mikołaj Święty,
Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc październik: 

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik :

I. Idzie jesień przez świat

II. Jesienna przyroda

III. Koszyk Pani Jesieni

IV. Skarby jesieni

 

I. Idzie jesień przez świat

Dziecko :

 • docenia piękno przyrody, jego walory;

 • próbuje uchwycić piękno przyrody na własnoręcznie wykonanym zdjęciu;

 • wyjaśnia pojęcie piękno przyrody;

 • zna i nazywa jesienne kwiaty;

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie; wypowiedź na temat ilustracji;

 • wyjaśnia pojęcie skarby jesieni;

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

 • czyta globalnie wyraz mama;

 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie;

II. Jesienna przyroda

Dziecko :

 • nazywa domy różnych zwierząt;

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź;

 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;

 • uczestniczy w zabawach plastycznych;

 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

 • łączy elementy za pomocą różnych materiałów;

 • współpracuje z innymi podczas zabaw ruchowych, naśladowczych i tanecznych;

 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • rozwiązuje zagadki przy pomocy różnych zmysłów;

 • nazywa kierunki w przestrzeni;

 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;

 • śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie;

 • rozwija zwinność, szybkość podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

 • opowiada treść obrazka, wymyśla historię;

III. Koszyk Pani Jesieni

Dziecko:

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia pracowitość, plon;

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji;

 • czyta globalnie wyrazy: seler, winogrona, por, burak;

 • zbiera „materiały” do kącika przyrody.

 • wysłuchuje głoskę t w wyrazach;

 • czyta globalnie wyraz tata;

 • kreśli ślad po wzorze zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

 • rysuje według wzoru.

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • zna i stosuje pojęcia: mniej, więcej, tyle samo;

 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • nazywa grzyby: kurki, borowiki, gąski;

 • wie, że grzyby są jadalne i trujące, wyjaśnia pojęcie;

 • uzupełnia podany rytm;

 • klasyfikuje dary jesieni według podanej cechy;

IV. Skarby jesieni

Dziecko:

 • zna i stosuje liczebniki porządkowe;

 • wyjaśnia pojęcia: pasieka, pszczelarz;

 • rozwija słownik czynny;

 • czyta globalnie wyraz: igła;

 • wyodrębnia głoskę a w wyrazach;

 • zna i stosuje liczbę 2;

 • wypowiada się na określony temat;

 • argumentuje swoje zdanie;

 • koloruje zgodnie z kodem;

 • poznaje świat przyrody poprzez różne zmysły;

 • wycina i składa obrazek z części;

 • podejmuje próby wyjaśniania zaobserwowanych zmian w przyrodzie.

 

PIOSENKA MIESIĄCA :

 Malowała jesień 

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie

 

WIERSZ MIESIACA :

Jesienne liście 

Co to? Złote i zielone, i brązowe, i czerwone...
Piękne liście! Już zbieramy! I po kształtach odróżniamy:

Te wycięte jak serduszka w podarunku dała brzózka.
Liść dębowy ma falbanki falujące jak firanki.
Z liści klonu – bukiet marzeń. Mogą także być wachlarzem.
A tym w kształcie łapy stracha kasztanowiec do nas macha.
Pokazuje paluchami, Gdzie posypał kasztanami!

                                

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc wrzesień:

 

 

 

 

.

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-28