Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr II Ananaski
Gr II Ananaski

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc październik: 

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik :

I. Idzie jesień przez świat

II. Jesienna przyroda

III. Koszyk Pani Jesieni

IV. Skarby jesieni

 

I. Idzie jesień przez świat

Dziecko :

 • docenia piękno przyrody, jego walory;

 • próbuje uchwycić piękno przyrody na własnoręcznie wykonanym zdjęciu;

 • wyjaśnia pojęcie piękno przyrody;

 • zna i nazywa jesienne kwiaty;

 • zauważa i określa zmiany zachodzące w przyrodzie;

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • kreśli linie po śladzie, zgodnie z podanym kierunkiem;

 • porusza się po planszy do kodowania zgodnie z kierunkami.

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie; wypowiedź na temat ilustracji;

 • wyjaśnia pojęcie skarby jesieni;

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

 • czyta globalnie wyraz mama;

 • buduje wypowiedź poprawną gramatycznie;

II. Jesienna przyroda

Dziecko :

 • nazywa domy różnych zwierząt;

 • buduje poprawną logicznie i gramatycznie wypowiedź;

 • dokonuje analizy słuchowej wyrazów;

 • uczestniczy w zabawach plastycznych;

 • kategoryzuje przedmioty wg co najmniej jednej cechy;

 • wykonuje prace plastyczną zgodnie z instrukcją;

 • łączy elementy za pomocą różnych materiałów;

 • współpracuje z innymi podczas zabaw ruchowych, naśladowczych i tanecznych;

 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • rozwiązuje zagadki przy pomocy różnych zmysłów;

 • nazywa kierunki w przestrzeni;

 • różnicuje rytm do marszu, poskoków i biegu i reaguje na jego zmiany;

 • śpiewa piosenkę w grupie i indywidualnie;

 • rozwija zwinność, szybkość podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

 • opowiada treść obrazka, wymyśla historię;

III. Koszyk Pani Jesieni

Dziecko:

 • wyjaśnia znaczenie pojęcia pracowitość, plon;

 • dokonuje oceny postępowania na podstawie obserwowanej sytuacji;

 • czyta globalnie wyrazy: seler, winogrona, por, burak;

 • zbiera „materiały” do kącika przyrody.

 • wysłuchuje głoskę t w wyrazach;

 • czyta globalnie wyraz tata;

 • kreśli ślad po wzorze zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

 • rysuje według wzoru.

 • przelicza elementy zbioru i porównuje liczebność;

 • zna i stosuje pojęcia: mniej, więcej, tyle samo;

 • uczestniczy w eksperymentach, zabawach badawczych, wyciąga wnioski z własnych obserwacji;

 • nazywa grzyby: kurki, borowiki, gąski;

 • wie, że grzyby są jadalne i trujące, wyjaśnia pojęcie;

 • uzupełnia podany rytm;

 • klasyfikuje dary jesieni według podanej cechy;

IV. Skarby jesieni

Dziecko:

 • zna i stosuje liczebniki porządkowe;

 • wyjaśnia pojęcia: pasieka, pszczelarz;

 • rozwija słownik czynny;

 • czyta globalnie wyraz: igła;

 • wyodrębnia głoskę a w wyrazach;

 • zna i stosuje liczbę 2;

 • wypowiada się na określony temat;

 • argumentuje swoje zdanie;

 • koloruje zgodnie z kodem;

 • poznaje świat przyrody poprzez różne zmysły;

 • wycina i składa obrazek z części;

 • podejmuje próby wyjaśniania zaobserwowanych zmian w przyrodzie.

 

PIOSENKA MIESIĄCA :

 Malowała jesień 

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala, lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie

 

WIERSZ MIESIACA :

Jesienne liście 

Co to? Złote i zielone, i brązowe, i czerwone...
Piękne liście! Już zbieramy! I po kształtach odróżniamy:

Te wycięte jak serduszka w podarunku dała brzózka.
Liść dębowy ma falbanki falujące jak firanki.
Z liści klonu – bukiet marzeń. Mogą także być wachlarzem.
A tym w kształcie łapy stracha kasztanowiec do nas macha.
Pokazuje paluchami, Gdzie posypał kasztanami!

                                

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze  na miesiąc wrzesień:

 

 

 

 

.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-04