Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr I Malinki
Gr I Malinki

GRUPA I

Bo wszystkie "Malinki" to jedna rodzinka,
Mała, czy duża, chłopiec i dziewczynka.
Bo wszyscy bardzo się lubimy
i świetnie się bawimy.

 

W przedszkolu każdy dzień jest ciekawy,

pełen radości i zabawy.

Spędzając razem czas dużo się od siebie uczymy 

i nigdy się ze sobą nie nudzimy.

                           

 

 

 

Pani Jesień swoje dary nam przyniosła

i ochota na pyszne ciasto nas poniosła!

Mąka, jajka, cukier, jabłka, śliwki

pomieszali chłopcy i dziewczynki!

Do piekarnika na chwil kilka

i w mig śmiechnięta każda minka!

Zdjęcia ciasta niestety nie mamy,

ale do zrobienia go w domu gorąco zachęcamy!

(przepis: www.ilovebake.pl/2016/09/15/ciasto-dyniowe-z-jablkami/ )

                     

 

Maluszki- MALINKI!

Jutro nasze pasowanie!

Każdy prawdziwym przedszkolakiem się stanie!

Mamo, Tato proszę weź mi na przebranie:

- dziewczynki- białe koszulki, podkoszulki i ciemne legginsy/getry

- chłopcy- białe koszule/koszulki polo (z kołnierzykiem) i ciemne spodnie.

 

Październik

Tematyka kompleksowa na miesiąc październik:

1. JESIENNA PRZYRODA

2. KOSZYK PANI JESIENI

3. SKARBY JESIENI

4. POMOCNA DŁOŃ

5. MOJE HOBBY

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „pracowitości”,

 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,

 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw,

 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,

 • poszerzanie doświadczeń językowych,

 • ćwiczenie pamięci,

 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,

 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych,

 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,

 • prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń,

 • przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • doskonalenie sprawności fizycznej,

 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,

 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,

 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,

 • motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,

 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,

 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),

 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

 • motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach),

 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,

 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,

 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

 • poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,

 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,

 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,

 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,

 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,

 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,

 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,

 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,

 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,

 • rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim,

 • wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,

 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),

 • wdrażanie do zgodnej współpracy,

 • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego,

 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,

 • poszerzanie doświadczeń kulinarnych,

 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,

 • poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),

 • poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią,

 • rozwijanie poczucia jedności,

 • budowanie atmosfery życzliwości i otwartości,

 • poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy,

 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

 • uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin,

 • poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony),

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej,

 • poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

 

Każdny z nas poprzez wszystkie zmysły poznać świat jest gotowy

I dlatego przeżywamy Malinkowo- Kolorowy zawrót głowy.

Równowaga, wzrok, dotyk, zapach no i smak 

Poprowadzą nas na szalonej przygody szlak.

Wrzesień przyniósł nam doznania równoważne, dotykowe i wzrokowe, 

Ciekawe co przyniosą nam nastęne miesiące, jesienne i ziomowe.

 

Wrzesień

 

 

 

Tematyka kompleksowa

1. W przedszkolu

2. Nasze przedszkole

3. Oto ja

4. Jestem bezpieczny

5. Pomocna dłoń

 

 

Cele ogólne na miesiąc Wrzesień

 • zapoznanie ze środowiskiem przedszkola tworzenie atmosfery przyjaznej dziecku
 • wyrabianie nawyków higienicznych
 • uwrażliwienie na konieczność mycia rąk i stosowania się do zasad sanitarnych
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • integracja grupy
 • nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
 • wdrażanie do wspólnej zabawy
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie umiejętności autoregulacji
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych
 • kształtowanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych
 • wyrabianie pamięci
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • doskonalenie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej
 • nabywanie świadomości korzyści płynących ze wspólnej zabawy/pracy
 • doświadczanie otaczającego świata wielozmysłowo
 • eksperymentowanie z surowcem naturalnym
 • kształtowanie pojęcia „para”
 • stwarzanie sytuacji do rozwijania umiejętności matematycznych, przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie
 • rozwijanie świadomości schematu własnego ciała
 • poznawanie zawodów: policjant, strażak, lekarz
 • doskonalenie umiejętności zachowania się u lekarza podczas zabaw kierowanych
 • poznanie numeru alarmowego
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze

Drodzy Rodzice, przypominamy wszystkim, iż sprawy grupy można poruszać poprzez maila grupowego dedykowanego dla "Malinek": malinki.grupowy@gmail.com, hasło zostało podane w wiadomości prywatnej do Pańśtwa oraz będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń.

natomiast do kontaktu indywidualnego z wychowawcami zapraszamy poprzez mail: malinki.facimiech@gmail.com


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-18