Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Gr II Jagódki
Gr II Jagódki

 Meil do nauczycielek grupy:     jagodki.facimiech@gmail.com

 

OGŁOSZENIE!

Drodzy rodzice w związku z realizacją w grupie Jagódek projektu edukacyjnego "Zdrowie na talerzu" 21.10.2020 (środa) będziemy obchodzić "Dzień marchewki". Prosimy, aby w tym dniu dzieci w miarę możliwości były ubrane na pomarańczowo lub miały pomarańczowe elementy garderoby.

Praca plasczna "Jesienią w lesie"

 

OGŁOSZENIE!

14 października 2020 (środa) w naszym przedszkolu odbędą się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji grupa Jagódek przygotowała krótki program artytsyczny. Prosimy, aby dzieci z grupy Jagódek były ubrane w tym dniu na galowo. Uroczystość ta będzie tylko i wyłącznie wewnętrzna, bez udziału rodziców.

 

Praca plastyczna "Jesienne drzewa"

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik

Cele ogólne na miesiąc październik:

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie
  i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek
  w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna
  i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco­wania
  z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni
  w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS;
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji
  w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

 

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Na nowy dzień”, „Hop, hop, hop”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola, obserwowanie środowiska społecznego i przyrodniczego w najbliższej okolicy, obserwacja prac ogrodniczych w ogródkach przydomowych, wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wiewiórki zbierają szyszki” , „Kto najbliżej” , „Piłka”;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 3, 4;

zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

 

Tematyka:

 1.Idzie jesień przez świat.

2. Co słychać jesienią w przyrodzie?

3. Koszyk Pani Jesieni-
pysznie, zdrowo, kolorowo.

4. Skarby jesieni – w spiżarni.

 

Piosenka miesiąca: „Przepis na zdrowie”

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

 

1. A ja przepis znam na zdrowie,

jak stosować go – opowiem.

Kilka dobrych rad się przyda,

żeby zdrowym być jak ryba

 

Ref.: Nie grymaszę, gdy mleko na stole,

nie odmawiam zjedzenia śniadania.

Zawsze chętnie wychodzę na spacer,

odpowiednie zakładam ubrania.

Myję ręce przed każdym posiłkiem,

jem owoce i świeże warzywa.

Zęby co dzień szoruję dokładnie,

każda ze mną bakteria przegrywa.

 

2. Są dla dzieci także zdrowe:

gimnastyka, piłka, rower,

dobry humor, uśmiech mamy

i zabawy z kolegami.

Ref.: Nie grymaszę…

 

Wiersz miesiąca: „O zielonym jeżu”

Helena Bechlerowa

 

Pod kasztanem w gęstej trawie usnął jeżyk po zabawie.

Właśnie zbudził się i ziewał, gdy coś nagle spadło z drzewa.

Za nim drugie, trzecie też… Miało kolce, tak jak jeż.

Spojrzał jeżyk, w bok uskoczył, przerażony przetarł oczy.

– Patrzę, patrzę i nie wierzę: Czy to jeże, czy nie jeże?

Nie wiedziałem dotąd sam, że zielonych braci mam.

Lecz ja w norce mam mieszkanie, a gdzie one? Na kasztanie!

Jeż nie pytał więcej o nic, zmykał, jakby go kto gonił.

Sapał, mruczał, głosem gniewnym:

– Nie chcę mieć zielonych krewnych!

 

Praca plastyczna: "Pies- najlepszy przyjaciel człowieka"

 

OGŁOSZENIE!

1 października  na całym świecie obchodzone jest Święto Muzki, dlatego też bardzo prosimy, aby dzieci z grupy Jagódek w tym dniu (czwartek) były ubrane odświętnie/ na galowo (mogą mieć stroje na przebranie).

Choć koronawirus nie pozwala nam na wycieczkę do Filharmoni czy Opery, my zamienimy naszą sale w krainę prawdziwej muzyki i online wybierzemy się na koncert. A jak wszyscy wiemy, do opery czy filharmonii musimy być odpowiednio ubrani:)

 

Praca plastyczna "Bezpieczni na drodze"

 

 

Praca plastyczna: "Jesteśmy Jagódki"

 

 

 

Drodzy Rodzice w dniu 17 wrzesnia 2020 roku zajęcia z języka angielskiego dla grupy Jagódek odbędą się wyjątkowo w godzinach 14:30-15:30.

 

 

Kochani Rodzice, w związku z tym, że z powodu pandemii  nie możecie na codzień podziwiać naszej przedszkolej galerii talentów plastycznych, w związku z tym fotorelacje z niej umieszczać będziemy tutaj. Oto pierwsza z nich:

"Pociąg wakacyjnych wspomnień"

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc wrzesień

 

Cele ogólne:

 

 • poszerzenie słownika czynnego o skojarzenia  związane z pandemią;
 • poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu w czasie pandemii koronawirusa;
 • przestrzega zasad higieny, częste i dokładne mycie rąk;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie
 • i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy
 • w osiąganiu celu;
 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły
  i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu
  i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie
  i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje
  w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski
  w zależności od miejsca w wyrazie;
 • wprowadzenie liter: o, O, a, A;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek
  w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • różnicowanie metrum 2/4;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

1. Witamy przedszkole.

2. Wakacyjne wspomnienia

3. W naszym przedszkolu jest wesoło.

4. Jestem bezpieczny.

5. Pomocna dłoń.

 

 

 

Piosenka „Planeta dzieci”

 

Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

 

Kocham, lubię, szanuję,

mówię: „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”

„dzień dobry” i „do widzenia” –

magicznymi słowami świat zmieniam!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!

Kto śniadanie grzecznie zjadał?              Klask, klask!

Na pytania odpowiadał?                        Klask, klask!

Kto posegregował śmieci?                     Klask, klask!

Ten jest przyjacielem dzieci!

 

Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,

lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,

zmienić świat na lepsze dziś mogę!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do skakania w odpowiedzi na pytania!

Kto dziś rano nie grymasił?                         Hop, hop!

Kto, wychodząc, światło gasił?                  Hop, hop!

Kto się dzielił zabawkami?                         Hop, hop!

Ten niech zawsze będzie z nami!

 

Staję zawsze w obronie słabszego,

codziennie robię coś dobrego.

Gdy obiecam, to słowa dotrzymuję

i uśmiechem świat koloruję!

 

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do tupania w odpowiedzi na pytania!

Kto zakupy pomógł nieść?                          Tup, tup!

Zwierzakowi kto dał jeść?                           Tup, tup!

Kto pochwalił siostrę, brata?                     Tup, tup!

Ten ma moc zmieniania świata!

 

 

 

Wiersz miesiąca: „Trzy zasady przedszkolaka”

 

Mądry przedszkolak zna zasady trzy :

nie bije innych nawet gdy jest zły.

Nigdy nie krzyczy, no bo o tym wie,

że trzeba prosić, jeśli coś się chce.

Trzecia z zasad, to najprostsza rzecz,

szanuj inne dzieci, by przyjaciół mieć.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-22