Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
Strona głowna  /  Aktualności

 
 
 
 
 
 
Witamy na stronie naszego przedszkola!
 
 
Witamy na stronie Przedszkola Samorządowego
w Wielkich Drogach
z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA
 
 

NIE IDŹ PRZEDE MNĄ - NIE NADĄŻAM ...

NIE IDŹ ZA MNĄ - NIE POTRAFIĘ PROWADZIĆ ...

IDŹ OBOK MNIE - ABYŚ ZAWSZE MÓGŁ PODAĆ MI RĘKĘ

                                                                             Albert Camus

 
 
MISJA PRZEDSZKOLA
 

Misją naszego Przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju jego talentów i zdolności, bez nacisków
i przymusu, a poprzez rozbudzanie jego ciekawości i zaspokojenie naturalnej potrzeby poznania otaczającego świata.

  • Jesteśmy po to, by Twoje dziecko kształtowało swoją osobowość w sposób otwarty, twórczy i aktywny.
  • Współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania.
  • Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka.
  • Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia.
  • Oferujemy gamę różnorodnych zajęć w sferze muzycznej, ruchowej, plastycznej, umysłowej.
  • Staramy się poznać potrzeby Twojego dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania.
  • Odkrywamy twórcze predyspozycje Twojego dziecka i dajemy mu możliwość ich rozwoju.
  • Propagujemy zdrowy styl życia oraz realizujemy  szereg działań promujących edukację ekologiczną.
 
 
  

 

 
 
 
 
Strona główna
komentarzy: (0)
data dodania: 2015-06-16 20:34:45